Kyriakides Finance
ελληνικά »english »
ΕΝΤΥΠΑ
DOWNLOADS
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
 

Θέματα ΑΕ-ΕΠΕ

Ελάχιστα όρια της αμοιβής ελεγκτών ΑΕ

 

Καθορίζουμε τα ελάχιστα όρια της αμοιβής για τον καθένα από τους Ελεγκτές των Ανωνύμων Εταιρειών, ως εξής:
 
Ελεγκτές Α.Ε., που δεν υπάγονται στον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 46 του Ν.3604/2007 «Αναμόρφωση και Τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών» στις περιπτώσεις 1 και2 του ίδιου άρθρου όπου δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός ορκωτού ελεγκτή -λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών ,που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΟΕΕ) και κάτοχοι αδείας επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α’ τάξεως του Ν.2515/97.
 
Οι ελεγκτές αμείβονται πάντα από την εταιρεία. Η αμοιβή ορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης που τους διορίζει.
 
Η απόφαση αρ. Κ2-14054/ΦΕΚ 76/1-2-2000 ορίζει ότι τα ελάχιστα όρια αμοιβής για τον καθένα από τους ελεγκτές των Α.Ε. έχουν ως εξής:
 
    *      ποσοστό 0,40‰ επί του κύκλου εργασιών και μέχρι το ποσό των 586.940 ΕΥΡΩ
    *      ποσοστό 0,30‰ επί του κύκλου εργασιών και για το ποσό από 586.941 ΕΥΡΩ δρχ. μέχρι 880.410 ΕΥΡΩ
    *      ποσοστό 0,25‰ επί του κύκλου εργασιών για το ποσό από 880.411 ΕΥΡΩ μέχρι 1.760.821 ΕΥΡΩ
    *      ποσοστό 0,20‰ επί του κύκλου εργασιών για το ποσό πέραν των 1.760.822 ΕΥΡΩ 
 
Η αμοιβή για κάθε έναν από τους ελεγκτές δεν μπορεί να είναι κατώτερη του ποσού των 147 ΕΥΡΩ.
 
Η υπέρ του ΟΕΕ παρακράτηση επί της αμοιβής των ελεγκτών καθορίζεται σε ποσοστό 10%.
 
Οι εταιρείες υποχρεούνται να παρακρατήσουν και να αποδώσουν στο ΟΕΕ το ποσοστό παρακράτησης επί της αμοιβής των ελεγκτών. Η απόδοση στο ΟΕΕ γίνεται με την κατάθεση από τις εταιρείες του ποσοστού παρακράτησης στον υπ' αριθμό 040/546183-94 ειδικό λογαριασμό παρακρατήσεων του ΟΕΕ στην ΕΤΕ. Στο παραστατικό πρέπει να μνημονεύονται το ποσό, η επωνυμία της υπόχρεου εταιρείας ,ο ΑΦΜ, ο ΑΡΜΑΕ, τα ονοματεπώνυμα των ελεγκτών καθώς και οι αμοιβές τους. Η απόδοση του παρακρατηθέντος ποσοστού υπέρ του ΟΕΕ γίνεται μέχρι το τέλος του επομένου από την παρακράτηση μηνός. 
« επιστροφή