Kyriakides Finance
ελληνικά »english »
ΕΝΤΥΠΑ
DOWNLOADS
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
 

Θέματα ΑΕ-ΕΠΕ

Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων A.E. και Iσολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Κ.Υ.Α. αριθμ. 4635/1.3.2012

 

Αριθμ. 4635
 
(ΦΕΚ Β' 722/13-03-2012)
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις του π.δ. 258/1993 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 112), όπως ισχύει.
 
2. Τις διατάξεις του π.δ. 181/1994 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Τύπου & Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ Α΄ 116)
 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» (ΦΕΚ Α΄ 102), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το π.δ. 73/2011 (ΦΕΚ Α΄ 178)
 
4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 1 και 52 παρ. 1, καθώς και του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98)
 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ Α΄ 147)
 
6. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 73/2011 (ΦΕΚ Α΄ 178)
 
7. Τις διατάξεις του ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 68), όπως ισχύει, ιδίως των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6 αυτού
 
8. Τα Υπηρεσιακά Σημειώματα Α.Π. 366/18.08.2011, 520/26.10.2011, 625/15.12.2011, 18/12.01.2012, 70/1.02.2012, 77/6.02.2012 και 84/10.02.2012 της Δ/νσης Εποπτείας Εντύπων & Επαγγελματικών Οργανώσεων
 
9. Τις διατάξεις του π.δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 243)
 
10. Τις διατάξεις του π.δ. 115/2011 «Διορισμός Υπουργού Επικρατείας» (ΦΕΚ Α΄ 251)
 
11. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ13/24.11.2011 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη» (ΦΕΚ Β΄ 2740)
 
12. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ26/6.12.2011 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας Παντελεήμονα Καψή» (ΦΕΚ Β΄2792)
 
13. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112)
 
14. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
 
αποφασίζουμε:
 
Ορίζουμε ότι οι παρακάτω εφημερίδες έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και ισολογισμούς Α.Ε. και Ε.Π.Ε.:
 
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
1. ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ
2. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΗ
3. ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
 
(Οι ανωτέρω εφημερίδες τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ
 
(Η ανωτέρω εφημερίδα τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
4. ΜΑΧΗΤΗΣ
5. ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ
 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
6. ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΑΙΓΙΟΧΟΣ
7. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
8. ΠΡΩΙΝΗ ΓΝΩΜΗ
 
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
9. BOIΩTIKA NEA
10. ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ
11. ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ
Η ΣΚΥΤΑΛΗ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 
(Οι ανωτέρω εφημερίδες τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
12. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΡΩΙΝΗ
 
(Η ανωτέρω εφημερίδα τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ
 
(Οι ανωτέρω εφημερίδες τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
13. ΗΧΩ
 
(Η ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα ΗΧΩ διαγράφτηκε με την απόφαση 17849/13.8.2012)
 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
14. ΡΟΔΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
 
(Η ανωτέρω εφημερίδα τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
15. Η ΓΝΩΜΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ
 
(Η ανωτέρω εφημερίδα τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
16. ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
 
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
17. ΗΜΕΡΑ ΤΣΗ ΖΑΚΥΘΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΡΜΗΣ
 
(Οι ανωτέρω εφημερίδες τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
18. ΠΑΤΡΙΣ
19. ΠΡΩΙΝΗ
20. ΠΡΩΤΗ
 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
21. ΗΜΕΡΗΣΙΑ
22. ΛΑΟΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ
 
(Η ανωτέρω εφημερίδα τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
23. ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ
24. ΠΑΤΡΙΣ
 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
25. Η ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ
 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
26. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
27. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
28. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
29. ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
30. ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
31. ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
32. ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ
 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
33. ΕΒΔΟΜΗ
34. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΟΓΟΥ
35. ΕΝΗΜΕΡΟΣ
36. ΚΑΒΑΛΑ
37. ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
38. ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
39. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ
40. ΤΟ ΧΡΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ
ΠΡΩΙΝΗ
 
(Οι ανωτέρω εφημερίδες τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
41. Η ΑΛΗΘΕΙΑ
42. Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
43. Η ΓΝΩΜΗ
44. ΠΡΩΪΝΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ
ΠΑΤΡΙΔΑ
 
(Οι ανωτέρω εφημερίδες τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
 
(Η ανωτέρω εφημερίδα τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
45. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΗΜΕΡΑ
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ ΝΕΑ
 
(Οι ανωτέρω εφημερίδες τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
46. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ
 
(Η ανωτέρω εφημερίδα τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
47. ΠΡΩΪΝΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
 
(Η ανωτέρω εφημερίδα τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
48. ΘΑΡΡΟΣ
49 ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
50. ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ
51. ΧΡΟΝΟΣ
ΠΡΩΙΝΗ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
 
(Οι ανωτέρω εφημερίδες τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
52. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
53. ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ
ΠΡΩΙΝΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 
(Η ανωτέρω εφημερίδα τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
54. ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ
55. ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ
 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
56. ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
57. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
58. ΚΟΣΜΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ
 
(Η ανωτέρω εφημερίδα τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΗ
 
(Η ανωτέρω εφημερίδα τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
59. ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ
60. ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
61. ΕΜΠΡΟΣ
 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
62. ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑ
 
(Οι ανωτέρω εφημερίδες τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
63. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
64. ΘΑΡΡΟΣ
65. ΦΩΝΗ
 
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
66. ΑΓΩΝΑΣ
67. ΕΜΠΡΟΣ
68. XANTHI NEWS
69. ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΘΡΑΚΗ
 
(Η ανωτέρω εφημερίδα τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
70. ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
 
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
71. ΗΜΕΡΗΣΙΑ
72. ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
73. ΠΙΕΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ
74. ΠΟΛΙΤΕΙΑ
 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
75. ΠΡΕΒΕΖΑ
76. ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 
(Η ανωτέρω εφημερίδα τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
77. ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
78. ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
79. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
80. Ο ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
 
(Η ανωτέρω εφημερίδα τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
81. ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
82. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
83. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
84. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
85. ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ
86. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΡΟΟΔΟΣ
 
(Η ανωτέρω εφημερίδα τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
87. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
88. Η ΕΡΕΥΝΑ
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
 
(Η ανωτέρω εφημερίδα τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
89. ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
90. ΠΡΩΪΝΑ ΝΕΑ
 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ
 
(Η ανωτέρω εφημερίδα τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
91. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
92. ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
93. ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
 
(Η ανωτέρω εφημερίδα τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
94. Η ΑΛΗΘΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΗΣ
 
(Η ανωτέρω εφημερίδα τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
95. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΜΑΡΥΣΙΑ
96. ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
97. ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ
98. ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΡΙΑΣΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
 
(Οι ανωτέρω εφημερίδες τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
1. ΑΙΧΜΗ
2. ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
3. ΕΜΠΡΟΣ
4. ΜΑΧΗΤΗΣ
5. ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
 
(Η ανωτέρω εφημερίδα τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
6. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 
7. ΑΡΓΕΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
 
(Η εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα ΑΡΓΕΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ διαγράφτηκε με την απόφαση 17849/13.8.2012)
 
8. ΑΡΓΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
9. ΑΙΧΜΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
10. ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
ΑΜΒΡΑΚΙΑ
 
(Η ανωτέρω εφημερίδα τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
11. Η ΓΝΩΜΗ
12. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
13. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
14. ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
 
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
15. ΔΙΑΒΗΜΑ
 
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
16. ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
17. ΜΑΧΗΤΗΣ
18. ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
 
(Η ανωτέρω εφημερίδα τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
19. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
20. ΨΙΘΥΡΟΙ PRESS
21. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝ
 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
22. Η ΔΡΑΣΙΣ
23. ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
24. ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
25. ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
26. ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ
 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
27. ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
28. ΜΕΘΟΡΙΟΣ
 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
29. ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ
30. ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ
31. ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
 
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
32. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ
 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
33. ΒΕΡΟΙΑ
34. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΑ
35. Ο ΠΟΛΙΤΗΣ
36. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
37. ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ
 
(Η ανωτέρω εφημερίδα τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΙΤΑΝΗ
ΤΟΛΜΗ
 
(Οι ανωτέρω εφημερίδες τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
38. ΕΚΔΟΣΗ
39. ΕΡΕΥΝΑ
40. 7 ΜΕΡΕΣ
41. ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
42. ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
 
(Η ανωτέρω εφημερίδα τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
43. ΑΝΑΛΥΤΗΣ
44. Η ΘΑΣΙΑΚΗ
45. ΝΕΑΠΟΛΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΙΑΤΙΚΗ ΠΡΩΙΝΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΞΥΡΑΦΙ
ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
 
(Οι ανωτέρω εφημερίδες τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
46. Η ΑΛΗΘΕΙΑ
47. Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
48. ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
49. ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
50. ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΗ ΕΣΤΙΑ
51. ΣΕΝΤΡΑ
ΟΔΟΣ
ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 
(Οι ανωτέρω εφημερίδες τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
52. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
53. ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ( ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ )
 
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
54. ΕΙΔΗΣΕΙΣ
55. Ο ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
56. ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ
57. ΕΟΡΔΑΪΚΗ
 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
58. ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ
 
(Η ανωτέρω εφημερίδα τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
59. Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
60. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 21Ος ΑΙΩΝ
 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
61. ΠΟΛΙΤΙΚΑ
 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
62. ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 
(Η ανωτέρω εφημερίδα τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΓΝΩΜΗ
Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
 
(Οι ανωτέρω εφημερίδες τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
63. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
64. ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
65. ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
 
(Η ανωτέρω εφημερίδα τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
66. ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
67. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
68. ΕΠΤΑ
 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
69. ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ
 
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
70. ΡΕΘΕΜΝΟΣ
 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
71. ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
72. ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
73. GUNDEM
 
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
 
(Η ανωτέρω εφημερίδα τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
74. ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ
75. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ
76. ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
77. ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ
 
(Η ανωτέρω εφημερίδα τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
78. ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ
79. ΦΩΚΙΚΟΙ ΚΑΙΡΟΙ
80. ΦΩΚΙΣ
 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
81. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
82. ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
 
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
83. ΧΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
84. ΑΜΑΡΥΣΙΑ
85. ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
86. ΑΙΓΑΛΕΩ−Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ
87. ΕΒΔΟΜΗ
88. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
89. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
90. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
91. Η ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
92. ΚΗΦΙΣΙΑ
93. MAXHTIKH TOY ΜΟΣΧΑΤΟΥ
94. ΝΕΑ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
95. ΠΑΛΜΟΣ
96. ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
97. ΠΕΡΙΣΚΟΠΗΣΗ
98. ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ - Ν.ΣΜΥΡΝΗ
 
(Η ανωτέρω εφημερίδα τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
99. ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
100. 30 ΜΕΡΕΣ
101. ΧΤΥΠΟΣ
ΑΘΜΟΝΙΟΝ ΒΗΜΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΑ
ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Ο ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
(Οι ανωτέρω εφημερίδες τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την απόφαση 7429/27.3.2012) 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ
 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ
« επιστροφή