Kyriakides Finance
ελληνικά »english »
ΕΝΤΥΠΑ
DOWNLOADS
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
 

Θέματα ΑΕ-ΕΠΕ

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4635/1.3.2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 722/Β΄/13.3.2012) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων A.E. και Iσολογισμών Α

Κ.Υ.Α. αριθμ. 17849/13.8.2012

 

Αριθμ. 17849
 
(ΦΕΚ Β' 2367/24-08-2012)
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ −
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 258/1993 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 112), όπως ισχύει.
 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 181/1994 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ Α΄ 116).
 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Α΄ 102), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το Π.Δ. 73/2011 (ΦΕΚ Α΄ 178).
 
4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 1 και 52 παρ. 1, καθώς και του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ Α΄ 147).
 
6. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ. 73/2011 (ΦΕΚ Α΄ 178).
 
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141).
 
8. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 68), όπως ισχύει, ιδίως των διατάξεων των άρθρων 2, 5, 6 και 7 παρ. 4 αυτού.
 
9. Την υπ’ αριθμ. 4635/1.3.2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 722/Β΄/13.3.2012) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και Ισολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 7429/27.3.2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1027/Β΄/3.4.2012) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4635/1.3.2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 722/Β΄/13.3.2012) “Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και Ισολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.”».
 
10. Τα υπ’ αριθμ. 400/1.8.2012 και 401/1.8.2012 Υπηρεσιακά Σημειώματα της Διεύθυνσης Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων.
 
11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141).
 
12. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 30376/Δ106721/5.7.2012 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά» (ΦΕΚ Β΄ 2094)
 
13. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ31/28.6.2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας Δημητρίου Σταμάτη» (ΦΕΚ Β΄ 2056).
 
14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 144).
 
15. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ70/11.7.2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας Δημητρίου Σταμάτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Συμεών Κεδίκογλου» (ΦΕΚ Β΄ 2116).
 
16. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112).
 
17. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
 
αποφασίζουμε:
 
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 4635/1.3.2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 722/Β΄/13.3.2012) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και Ισολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 7429/27.3.2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1027/Β΄/3.4.2012) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4635/1.3.2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 722/Β΄/13.3.2012) “Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και Ισολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.”» και διαγράφουμε:
 
α) Την εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα «ΑΡΓΕΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ» με έδρα το Άργος Νομού Αργολίδας διότι, κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία κατ’ άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 3548/2007, προέκυψε ότι η εν λόγω εφημερίδα παραβαίνει κατ’ επανάληψη τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 καθόσον δεν πληροί:
 
α) τους όρους του άρθρου 7 παρ. 4 του Ν. 3548/2007, όπως ισχύει, για τον ελάχιστο αριθμό σελίδων και για το κατώτατο όριο τυπωμένης επιφάνειας κατ’ έκδοση,
 
β) τους όρους του άρθρου 2 παρ. 1 στοιχείο ε για το ελάχιστο όριο ειδησεογραφικής ύλης ως ποσοστού της συνολικής δημοσιευόμενης στην εφημερίδα ύλης,
 
γ) τους όρους του άρθρου 2 παρ. 1 στοιχείο δ΄ για τα στοιχεία της ταυτότητας της εφημερίδας τα οποία πρέπει να αναγράφονται σε κάθε αντίτυπό της.
 
β) Την ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα «ΗΧΩ» με έδρα τη Δράμα Νομού Δράμας διότι, κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία κατ’ άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 3548/2007, προέκυψε ότι η εν λόγω εφημερίδα παραβαίνει κατ’ επανάληψη τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 καθόσον δεν πληροί τους όρους του άρθρου 2 παρ. 1 στοιχείο β΄ του Ν. 3548/2007, όπως ισχύει, για το κατώτατο όριο συνολικής τυπωμένης επιφάνειας κατ’ έκδοση.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Αθήνα, 13 Αυγούστου 2012
 
OΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
 
ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ
« επιστροφή