Kyriakides Finance
ελληνικά »english »
ΕΝΤΥΠΑ
DOWNLOADS
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
 

ΚΒΣ

Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πελατών προμηθευτών Ημερολογιακού έτους 2006 - 2007 -2008 - 2009 - 2010 - 2011(updated)

Αρθρα

Yπόχρεοι σε υποβολή Συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών.

Ο επιτηδευματίας και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού με τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων.

Δεν υποχρεούνται στην υποβολή Συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών.
Π.Δ. 186/1992 άρθρο 20
.........
5.Δεν υποχρεούνται στην υποβολή των καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού:


οι τράπεζες για τους τόκους καταθέσεων που χορηγούν, καθώς και για τους τόκους και τις προμήθειες που χορηγούν σε άλλες τράπεζες ή επιτηδευματίες και πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού ή λαμβάνουν από τα παραπάνω πρόσωπα, με την εξαίρεση των προμηθειών που λαμβάνουν από επιτηδευματίες ή πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες σε κατόχους - χρήστες πιστωτικών καρτών,


οι επιτηδευματίες και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού για τους τόκους καταθέσεων που λαμβάνουν από τράπεζες, για τους τόκους και τις προμήθειες που καταβάλλουν σε τράπεζες ή λαμβάνουν από αυτές, καθώς και για τους μισθούς, τα ημερομίσθια και τις συντάξεις που χορηγούν, με την εξαίρεση των προμηθειών που καταβάλλουν στις τράπεζες λόγω πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σε κατόχους - χρήστες πιστωτικών καρτών,


οι επιτηδευματίες και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού για τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών εκτός της χώρας, καθώς και για τις αγορές αγαθών ή υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δεν ασκούν δραστηριότητα εντός της χώρας.
........

ΓΕΝΙΚΑ
Με την 1079229/559/0015/ΠΟΛ.1114/18.8.2005 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1191/Β/26-8-2005 καθιερώθηκε η υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) δηλαδή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 1/1/2005 και εφεξής (υποβολή από 30/9/2006 και εφεξής) αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (TAXISnet).

Για τη διευκόλυνση των υπόχρεων που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή πρόσβαση στο διαδίκτυο, παρασχέθηκε η δυνατότητα οι καταστάσεις, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 της ως άνω Α.Υ.Ο.Ο. να υποβάλλονται μέσω του διαδικτύου αποκλειστικά και μόνο δια των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (και όχι μέσω των Δ.Ο.Υ.) στα οποία μπορεί να προσκομίζονται σε χειρόγραφη έντυπη ή ηλεκτρομαγνητική μορφή (δισκέτες).

Εφόσον προσκομίζονται για υποβολή σε χειρόγραφη - έντυπη μορφή, ο συνολικός αριθμός των εγγραφών (πελατών και προμηθευτών) δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) καταχωρήσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις καταστάσεις των Πιστωτικών Υπολοίπων. Στις προσκομιζόμενες καταστάσεις σε ηλεκτρομαγνητική μορφή δεν υφίσταται περιορισμός εγγραφών. Οι διαδικασίες και λεπτομέρειες υποβολής μέσω των ΚΕΠ καθορίσθηκαν από τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Ε/10.000/23-3-2005 (ΦΕΚ 692/Β).

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, για να πραγματοποιηθεί η υποβολή μέσω Διαδικτύου (πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ www.gsis.gr) θα πρέπει ο υπόχρεος να έχει προηγουμένως πιστοποιηθεί στο TAXISnet και να διαθέτει όνομα και κωδικό χρήστη. Η υποβολή της σχετικής αίτησης - εγγραφής θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Η σχετική διαδικασία πιστοποίησης, μπορεί επίσης να γίνει και μέσω των ΚΕΠ για υπόχρεους που δεν διαθέτουν Η/Υ ή πρόσβαση στο διαδίκτυο, με τη διαδικασία που επίσης ορίζεται με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Ε/10.000/23-3-2005 (ΦΕΚ 692/Β΄) των Υπουργών Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. (ΠΟΛ.1157/28.12.2005)

Υποβολή μέσω διαδικτύου (internet)
Γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr -> On Line Υπηρεσίες -> Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις -> e-Κ.Β.Σ.).
Αναλυτικότερα:

Το αρχείο μπορεί να δημιουργηθεί:
-είτε με χρήση του προγράμματος της Γ.Γ.Π.Σ. που ο ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει στην πρώτη σελίδα του δικτυακού τόπου www.gsis.gr και να το εγκαταστήσει στον υπολογιστή του.
Το πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε και στην ηλεκτρονική πύλη Taxheaven.gr
(http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?automodule=downloads&showcat=29)

-είτε αυτόματα, εφ' όσον το μηχανογραφικό σύστημα που τηρεί ο ενδιαφερόμενος έχει αυτή τη δυνατότητα

Σε κάθε περίπτωση, όπως δηλαδή και αν έχει δημιουργηθεί το αρχείο, πρέπει να είναι συμπιεσμένο και το όνομά του να μην περιέχει ελληνικούς χαρακτήρες.

Η συμπίεση του αρχείου μπορεί να γίνει μέσα από το πρόγραμμα της ΓΓΠΣ (επιλογή «Εργαλεία» - «Δημιουργία συμπιεσμένου αρχείου») ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο το αρχείο δημιουργήθηκε.
Σημείωση:
Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών υποβάλλονται στο ίδιο αρχείο. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος οφείλει να συμπληρώσει και συγκεντρωτικές καταστάσεις πιστωτικών υπολοίπων, δημιουργεί νέο αρχείο .


Υποβολή Συγκεντρωτικών καταστάσεων σε περίπτωση διακοπής εργασιών.
Η υποβολή γίνεται κανονικά στις ημερομηνίες που προβλέπονται και για τους λοιπούς υπόχρεους με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΒΣ .


Στοιχεία αντισυμβαλλομένων που αναγράφονται
Οι καταστάσεις της παραγράφου 1 περιέχουν το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή την επωνυμία του υπόχρεου, το επάγγελμα και την ταχυδρομική διεύθυνση, καθώς και τον Α.Φ.Μ. αυτού .
(Παρ. 3 άρθρου 20 ΚΒΣ)


Σχετικά με την αξία των συναλλαγών η οποία αναγράφεται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις,
Με την ΠΟΛ.1286/22.12.1994 έγινε δεκτό, να αναγράφονται στις υποβαλλόμενες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών οι συναλλαγές προ του Φ.Π.Α. και να εμπεριέχονται στην αξία οι λοιπές φορολογικές ή μη επιβαρύνσεις. (Σημ. Το τέλος ταξινόμισης περιλαμβάνεται στις συγκεντρωτικές καταστάσειςΠΟΛ.1286/22.12.1994 και έγγραφο 1075017/524/18.9.2002 )
Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1157/28.12.2005 ορίζεται ότι:
(Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων αναγράφεται η αξία του εσόδου ή της δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, εκτός από τις περιπτώσεις που από το νόμο δεν διαχωρίζεται η αξία από το ΦΠΑ ή δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσής του και εφόσον πρόκειται για λιανικές πωλήσεις ή αγορές η αξία αναγράφεται αποφορολογημένη με τα αντίστοιχα ποσά ΦΠΑ.)
Τέλος για τα ημερολογιακά έτη 2005-2006-2007 με την ΠΟΛ.1056/5.4.2006 ορίζεται ότι
( Στις καταστάσεις αυτές, αναγράφεται η αξία του εσόδου ή της δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α., ακόμη και στην περίπτωση που ο Φ.Π.Α. δεν εκπίπτεται από τον αγοραστή και εμπεριέχονται στην αξία οι λοιπές φορολογικές ή μη επιβαρύνσεις.)


Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας .
Σε αυτή την περίπτωση οι καταστάσεις υποβάλλονται με την τελευταία επωνυμία που έχει ο επιτηδευματίαςΜη υποβολή μηδενικών συγκεντρωτικών καταστάσεων.
Με βάση τις οδηγίες της Διοίκησης που είχαν δοθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1300/14.11.1997, όσοι δεν είχαν συναλλαγές από αυτές που περιλαμβάνονταν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις (π.χ. ύπαρξη μόνο δαπανών για ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.) δεν υπέβαλλαν μηδενικές καταστάσεις.

Το ίδιο αναφέρεται και στην ερμηνευτική εγκύκλιο του νόμου 3296 (ΠΟΛ.1010/26.1.2005)
...
στις περιπτώσεις που κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος δεν πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές ή πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές από αυτές που δεν περιλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις (κατά τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1163/30.6.1994), δεν υποβάλλονται μηδενικές καταστάσεις.
...

!!!Υπενθυμίζεται επίσης ότι με τον νόμο 3842/2010 και συγκεκριμένα με το άρθρο 19 παράγραφο 25, τροποποιήθηκε το άρθρο 20 του ΚΒΣ, και πλέον τακτοποιείται οριστικά το ζήτημα του ορίου των συναλλαγών το οποίο κάθε χρόνο αποφασιζόταν με εγκύκλιο.

Η σχετική διάταξη η οποία έχει ισχύ από την 23.4.2010 και προστίθεται στο άρθρο 20 του Κ.Β.Σ. αναφέρει:
"ορίζεται ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστά­σεις αυτές συναλλαγές, εφόσον η αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι' αυτές δεν υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ."

Σχετική ανακοίνωση

(ΠΟΛ.1097/2.5.2011)Χρόνος υποβολής  για το ημερολογιακό έτος 2011 

Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων για τις συναλλαγές του 2011

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη παρατείνεται για όλους τους υπόχρεους η προθεσμία υποβολής των καταστάσεων της παρ.1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ (Π.Δ. 186/1992), για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2011, μέχρι 30/11/2012, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.

Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τα ισοζύγια της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ, για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011. 


Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης χρήσης.
Η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων γίνεται με βάση το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ και όχι το διαχειριστικό έτος.
Π.χ (Σε περίπτωση χρήσης 01/06/06 έως 31/12/07 θα γίνουν δύο καταστάσεις .
Η πρώτη η οποία θα έπρεπε να είχε υποβληθεί την 30η /9/ 2007 και θα αφορούσε περίοδο από 01/01/06 - 31/12/06 , και η δεύτερη που θα υποβληθεί την 30η 9/2008 και θα αφορά περίοδο από 01/01/07 - 31/12/07


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΤΗ 2005-2006-2007-2008 - 2009 - 2010 -2011

(ΠΟΛ.1081/22.5.2006)(ΠΟΛ.1136/15.11.2007) (ΠΟΛ.1162/10.12.2008) (ΠΟΛ.1150/11.12.2009)Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων που υποβάλλονται για τις συναλλαγές των ημερολογιακών ετών 2005, 2006, 2007, και 2008 2009 και 2010 (το 2010 προστέθηκε με την ΠΟΛ.1150/11.12.2009  δεν συμπεριλαμβάνονται - δεν καταχωρούνται:

1) Τα φορολογικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί για συναλλαγές ποσού, καθαρής αξίας (χωρίς το Φ.Π.Α.) μέχρι 300 ευρώ. Συμπεριλαμβάνονται δηλαδή μόνο τα στοιχεία αξίας άνω των 300 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.).

2) Τα φορολογικά στοιχεία (ανεξαρτήτως ποσού) που έχουν εκδοθεί για συναλλαγές για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων για διασταύρωση σύμφωνα με τα οριζόμενα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. και των όσων έχουν γίνει δεκτά με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1163/30.6.1994 (εξαιρούμενες συναλλαγές - όπως ενδεικτικά τόκοι καταθέσεων, συναλλαγές από και προς την αλλοδαπή, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π. δεν καταχωρείται ούτε το συνολικό ύψος των εσόδων ή των δαπανών των εν λόγω συναλλαγών).

(Συναλλαγές που δεν καταχωρούνται σύμφωνα με την ΠΟΛ.1163/30.6.1994
--- Δεν συμπεριλαμβάνονται οι λιανικές πωλήσεις ακόμη και εάν εκδοθεί τιμολόγιο προς ιδιώτη. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί τέτοιο τιμολόγιο, για λόγους συμφωνίας, μπορεί να αναγράφεται στο τέλος της συγκεντρωτικής κατάστασης, όχι όμως με τις συναλλαγές του Δημοσίου και των λοιπών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
--- το ηλεκτρικό ρεύμα (ΔΕΗ),
--- νερό (ΕΥΔΑΠ και λοιποί δημοσίου χαρακτήρα φορείς),
--- τηλεπικοινωνίες (μόνο ΟΤΕ),
--- ταχυδρομικά τέλη (ΕΛ.ΤΑ.),
--- φορτωτικές Ο.Σ.Ε.,
--- αποδείξεις ΚΤΕΛ,
--- συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά - επαγγελματικές οργανώσεις,
--- κοινόχρηστες δαπάνες,
--- ενοίκια ακινήτων,
--- πάρκινγκ επαγγελματικών αυτοκινήτων,
--- διόδια,
--- έξοδα κίνησης προσωπικού και εισιτήρια μεταφορικών μέσων.
--- Επίσης, δεν θα υποβάλλονται στοιχεία για τα τιμολόγια αγοράς αγαθών από μη υπόχρεους σε έκδοση στοιχείων (π.χ. Δημόσιοι Υπάλληλοι) καθώς και τα τιμολόγια που εκδόθηκαν προς πρόσωπα που αρνήθηκαν να εκδώσουν τιμολόγιο ή εξέδωσαν τιμολόγιο με ανακριβές περιεχόμενο.
--- H συνολική αξία των τόκων καταθέσεων που χορηγούν οι τράπεζες, καθώς και η συνολική αξία των τόκων και των προμηθειών που χορηγούν σε άλλες τράπεζες ή λαμβάνουν από αυτές ή από άλλους επιτηδευματίες
--- Η συνολική αξία των τόκων και προμηθειών που καταβάλλουν σε τράπεζες ή λαμβάνουν από αυτές οι επιτηδευματίες και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.
--- Η συνολική αξία των αποδείξεων πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων (δηλαδή η συνολική αξία του εσόδου ή της δαπάνης των λιανικών ή των χονδρικών αυτών συναλλαγών κατά περίπτωση στα αντίστοιχα πεδία
)

3) Το συνολικό έσοδο των λιανικών πωλήσεων.

Επίσης σύμφωνα με την 1051647/337/0015/23.10.2007 διευκρινίστηκε ότι στις  συγκεντρωτικές καταστάσεις,  δεν περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί διοδίων στις καταστάσεις πελατών προμηθευτών του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

Σημ. Τα ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις διότι από τις διατάξεις δεν προβλέπεται η εξαίρεσή τους.


!!!Υπενθυμίζεται επίσης ότι με τον νόμο 3842/2010 και συγκεκριμένα με το άρθρο 19 παράγραφο 25, τροποποιήθηκε το άρθρο 20 του ΚΒΣ, και πλέον τακτοποιείται οριστικά το ζήτημα του ορίου των συναλλαγών το οποίο κάθε χρόνο αποφασιζόταν με εγκύκλιο.

Η σχετική διάταξη η οποία έχει ισχύ από την 23.4.2010 και προστίθεται στο άρθρο 20 του Κ.Β.Σ. αναφέρει:
"ορίζεται ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστά­σεις αυτές συναλλαγές, εφόσον η αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι' αυτές δεν υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ."


Αξία Πωλήσεων προς το δημόσιο
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται από το ημερολογιακό έτος 2006 και εφεξής από και προς τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., για τις οποίες έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία, καταχωρούνται αναλυτικά ανά συναλλασσόμενο πρόσωπο με τον Α.Φ.Μ. αυτού με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν και για τις λοιπές συναλλαγές και όχι συγκεντρωτικά στο τέλος των καταστάσεων.
Σημ. Πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 είναι τα εξής: (Το Δημόσιο, το ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιτροπή ή ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα και αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου στην ημεδαπή, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί υποχρεούνται μόνο στη λήψη, έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται ρητά από τον Κώδικα αυτόν.)

Στις περιπτώσεις που έχει γίνει διακοπή επιτηδεύματος, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση κωδικού χρήστη από το σύστημα TAXISNET για την εν συνεχεία υποβολή των καταστάσεων μέσω αυτού, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων (δισκέτα) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου σε υποβολή τους, ανεξαρτήτως πλήθους εγγραφών που έχουν καταχωρηθεί σ΄ αυτές.


Πρόστιμα
Είναι γνωστό και έχει διακηρυχθεί σ' όλους τους τόνους, ότι η αναβάθμιση του φορολογικού συστήματος περιλαμβάνει την αξιοποίηση στοιχείων και τη διασταύρωση αυτών και για το λόγο αυτό η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω τυγχάνει καθολικής εφαρμογής χωρίς εξαιρέσεις η δε ακρίβεια αυτών αποτελεί βασική επιδίωξη για την επιτυχία του ως άνω σκοπού.
Επισημαίνεται ότι για τη μη υποβολή ή την εκπρόθεσμη υποβολή καθώς και για την ανακριβή υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 και της περ. ζ΄ της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 ως ακολούθως:
ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΒΑΣ. ΥΠ

Σ.Β

ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΒΣ

Μη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ή υποβολή εκπρόθεσμα μετά το τέλος του έτους της προθεσμίας υποβολής ή παράλειψη καταχώρησης αντισυμβαλλομένων ή ανακριβής καταχώρηση αξίας για παραλείψεις ή ανακρίβειες πάνω από 14.673,00 ΕΥΡΩ μετά το τέλος του έτους.

1

3

Α: 300,00x3=900,00

Β: 600x3=1800,00

Γ: 900x3=2700

Παραλείψεις ή ανακρίβειες μέχρι 14.673,00 μη υποβολή στοιχείων εφόσον ο υπόχρεος υποβάλλει τα στοιχεία μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ή άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής με μεγέθη μέχρι 14.673,00.

1

1

Α: 300,00

Β: 600,00

Γ: 900,00
Διαφύλαξη Συγκεντρωτικών καταστάσεων.
(ΠΟΛ.1056/24.2.1999)
[6. Οι επιτηδευματίες με βιβλία Γ' κατηγορίας που ενημερώνουν τα βιβλία τους μηχανογραφικά, υποβάλλουν υποχρεωτικά τις συγκεντρωτικές καταστάσεις σε δισκέτες και λοιπά ηλεκτρομαγνητικά μέσα. Επίσης, μπορούν να υποβάλουν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις σε δισκέτες, εφόσον το επιθυμούν και οι λοιποί επιτηδευματίες.
Στην περίπτωση αυτή, οι πιο πάνω επιτηδευματίες έχουν υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, παρ. 1γ' του ΚΒΣ, να διαφυλάσσουν τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης των συγκεντρωτικών καταστάσεων μέχρι την εκτύπωση των δεδομένων τους ή, εάν δεν εκτυπωθούν, για όσο χρόνο φυλάσσονται τα φορολογικά στοιχεία, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 του ΚΒΣ.
Αυτονόητο είναι ότι οι επιτηδευματίες αυτοί έχουν υποχρέωση να θέτουν στη διάθεση του φορολογικού ελέγχου τα αρχεία των καταστάσεων αυτών, όπως και τα λοιπά βιβλία και στοιχεία.
Επειδή πολλές φορές δημιουργούνται πρακτικά προβλήματα στους επιτηδευματίες αυτούς, για την επίδειξη των παλαιών αρχείων, σκόπιμο είναι, με την υποβολή των καταστάσεων σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα, να εκτυπώνεται ένα αντίτυπο το οποίο να αρχειοθετείται, για να τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων ή και του ΚΕΠΥΟ, σε περίπτωση που τα υποβληθέντα ηλεκτρομαγνητικά μέσα κατέστησαν μη αναγνώσιμα.]


Συγκεντρωτικές καταστάσεις Δικηγόρων (ΠΟΛ.1208/29.12.2010 )

Για το ημερολογιακό έτος 2011 και εφεξής, στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών τηςπαραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., ως αξία της συναλλαγής, αναγράφεται από τους αντισυμβαλλόμενους (δικηγόρους - πελάτες/ επιτηδευματίες) η συνολική αξία της αμοιβής (συνολική αμοιβή στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.).

Συγκεντρωτικές καταστάσεις Συμβολαιογράφων (ΠΟΛ.1137/15.11.2007 )

Από 01/01/2007 σύμφωνα με την ΠΟΛ 1137/2007 .
Στις εκδιδόμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) από τους συμβολαιογράφους ή στα συμβόλαια, όταν δεν εκδίδονται Α.Π.Υ. βάσει των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ., αναγράφονται διακεκριμένα τα συνολικά συμβολαιογραφικά δικαιώματα που εισπράττουν, τα δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Τ.Α.Σ. και το «καθαρό» ποσό που προκύπτει ως διαφορά του συνολικά εισπραττόμενου ποσού με τα δικαιώματα υπέρ των πιο πάνω ταμείων, το οποίο αποτελεί και την αμοιβή του συμβολαιογράφου.
Στο τηρούμενο από τους συμβολαιογράφους βιβλίο εσόδων - εξόδων και ειδικότερα στο σκέλος των εσόδων, καταχωρείται μόνο το κατά τα παραπάνω «καθαρό» ποσό, όπως αυτό αναγράφεται στις εκδιδόμενες Α.Π.Υ. ή στα συμβόλαια που καταρτίζονται.
Στα τηρούμενα από τον πελάτη - επιτηδευματία βιβλία καταχωρείται ως δαπάνη το συνολικό ποσό που καταβάλλει ο επιτηδευματίας όπως αναγράφεται στις Α.Π.Υ. ή στα συμβόλαια που καταρτίζονται («καθαρό» ποσό και δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Τ.Α.Σ.).
Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών που υποβάλλουν οι συμβολαιογράφοι και προμηθευτών που υποβάλλουν οι υπόχρεοι πελάτες τους κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. καταχωρείται ως έσοδο και δαπάνη αντιστοίχως το πιο πάνω «καθαρό» ποσό.

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ασφαλσιτικών συμβούλων (ΠΟΛ.1080/10.6.2009)

Για τις χορηγούμενες αμοιβές σε ασφαλιστικούς συμβούλους και συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν επαγγελματική εγκατάσταση και δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία, για τις ασφαλιστικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από αυτούς κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, εκδίδονται το βραδύτερο εντός του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους, θεωρημένες εκκαθαρίσεις από τους καταβάλλοντες τις αμοιβές αυτές.

Στην περίπτωση αυτή παρέλκει η έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τους δικαιούχους ασφαλιστικούς συμβούλους ή συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων για τις αμοιβές που λαμβάνουν.

Στις ως άνω εκκαθαρίσεις αναγράφονται πέραν των οριζομένων με τις διατάξεις  του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου των αμοιβών και το συνολικό ποσό των αμοιβών αυτών.

Τα παραπάνω ποσά των εν λόγω αμοιβών δεν συμπεριλαμβάνονται, ανεξάρτητα από το ύψος τους, στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών της παραγράφου 1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. που θα υποβληθούν από το έτος 2010 και εφεξής για τις συναλλαγές από 1.1.2009 και εφεξής. Οι πελάτες- επιτηδευματίες των ανωτέρω προσώπων (εκδότες των εκκαθαρίσεων) θέτουν στις σχετικές καταχωρήσεις των συγκεντρωτικών καταστάσεων «προμηθευτών» τον κωδικό «1» (αντισυμβαλλόμενος μη υπόχρεος).

-----

Αποφάσεις

ΠΟΛ.1135/31.5.2012 Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2011


ΠΟΛ.1090/14.6.2010 Χρόνος υποβολής των καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.)

ΠΟΛ.1150/11.12.2009  Περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2010

ΠΟΛ.1162/10.12.2008  Περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2009


ΠΟΛ.1137/15.11.2007 Τρόπος εμφάνισης των αμοιβών των συμβολαιογράφων στις εκδιδόμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ), στα τηρούμενα βιβλία τους δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και στις συγκεντρωτικές καταστάσεις

ΠΟΛ.1136/15.11.2007 Περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2008

ΠΟΛ.1081/22.5.2006 Υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., για τις συναλλαγές των ετών 2005, 2006 και 2007- Οδηγίες εφαρμογής των χαρακτηριστικών των αποδεκτών μέσων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή τους.

Με την ως άνω απόφαση ορίζεται η εξαίρεση υποβολής Συγκ. Καταστάσεων για τα έτη 2005,2006,2007 συναλλαγών καθαρής αξίας μέχρι 300 ευρώ) και αναφέρονται οι αλλαγές στις τεχνικές προδιαγραφές των αρχείων για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις ετών 2006-2007

ΠΟΛ.1076/15.5.2006 Οδηγίες σε θέματα επιβολής προστίμων για συγκεντρωτικές καταστάσεις άρθ. 20 Κ.Β.Σ. και διενέργειας ελέγχων βάσει αποτελεσμάτων διασταυρώσεων στις συγκεντρωτικές καταστάσεις έτους 2003.

Στην απόφαση αυτή αναφέρονται τα πρόστιμα σε περίπτωση μη υποβολής καταστάσεων καθώς και υποβολής ανακριβών καταστάσεων .

ΠΟΛ.1056/5.4.2006 Περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές από 1/1/2005 και εφεξής. (Αρ.Πρ. 1034280)

Η απόφαση αυτή αναφέρεται στην εξαίρεση για τα ημερολογιακά έτη 2005, 2006 και 2007, από την υποβολή συναλλαγών που αφορούν λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών καθώς και συναλλαγών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων για διασταύρωση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Επίσης παρέχεται η δυνατότητα να μη συμπεριλαμβάνονται για διασταύρωση συναλλαγές που αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2006 και 2007, εφόσον η αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι΄ αυτές δεν υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ.
Τέλος στην απόφαση αυτή αναφέρεται ότι από το ημερολογιακό έτος 2006 και εφεξής από και προς τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., για τις οποίες έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία, καταχωρούνται αναλυτικά ανά συναλλασσόμενο πρόσωπο με τον Α.Φ.Μ. αυτού και όχι συγκεντρωτικά στο τέλος των καταστάσεων.

ΠΟΛ.1157/28.12.2005 Υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας . Οδηγίες εφαρμογής. Κοινοποίηση των χαρακτηριστικών των αποδεκτών μέσων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων.

ΠΟΛ.1114/18.8.2005 Υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του Aρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet).

Με την ως άνω απόφαση καθιερώνεται υποχρεωτική υποβολή των καταστάσεων με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου. Επίσης γίνεται αναφορά για πρώτη φορά :
(2. Στις καταστάσεις αυτές περιλαμβάνεται από την ίδια ως άνω ημερομηνία και η συνολική αξία των συναλλαγών που αφορούν λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, καθώς επίσης και η συνολική αξία των συναλλαγών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων για διασταύρωση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. )

ΠΟΛ.1081/28.7.2004 - Χρόνος υποβολής των καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.).

Με την ανωτέρω απόφαση καθορίστηκε παγίως ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.Πηγές

Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ)
Ερμηνεία Κ.Β.Σ (Σταματόπουλος Δημήτριος)
Περιοδικό Λογιστική Prosvasis τεύχος 5
K.Β.Σ - Σαϊτης Ευθύμιος, Εκδοση 2007
Οι Ανωτέρω αποφάσεις

« επιστροφή