Kyriakides Finance
ελληνικά »english »
ΕΝΤΥΠΑ
DOWNLOADS
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
 

Εργατικά

Αριθμ. 13380/521/9.7.2012

Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζομένων σε Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Β΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2012

 

Αθήνα, 09 Ιουλίου 2012
Αριθ.Πρωτ.: 13380/521
 
(ΦΕΚ Β' 2191/24-07-2012)
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ
 
Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40
Ταχ.Κώδικας : 10182-Αθήνα
Πληροφορίες : Α.Κωνσταντινίδου
Τηλέφωνο : 2131516080
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 
ΘΕΜΑ : Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζομένων σε Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Β’ ημερολογιακό εξάμηνο 2012.
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».
 
2. Το Π.Δ. 368/89 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Π.Δ. 436/1991 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 159).
 
3. Το Π.Δ. 95/93 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 40) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας».
 
4. Το Π.Δ. 372/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 201) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από το Υπουργείο Υγείας−Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας».
 
5. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ/τος της 8−4−1932 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114), περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των Νόμων «περί χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λπ.», που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του Ν.Δ. 1037/71 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 235) «περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών».
 
7. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος της 27−6−1932 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 212), «περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί δώρου εργασίας διατάξεων».
 
8. Τις διατάξεις του Β.Δ/τος της 14−8−1950 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202), «περί κανονισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων».
 
9. Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 515/70 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 95), «περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών», όπως συμπληρώθηκαν από το Ν.Δ. 264/73 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 342).
 
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1988 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 191), «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».
 
11. Το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 154), «Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 115) για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελμάτων και άλλες διατάξεις».
 
12. Την από 13/06/2012, γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ).
 
13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, 
 
αποφασίζουμε:
 
1. Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων στις Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες (Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) για το Β΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2012, τις τριάντα (30) ώρες.
 
2. Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το 24ωρο με εναλλασσόμενες ομάδες σε περιπτώσεις έκτακτης ασθένειας ή αυθαίρετης απουσίας εργαζομένου κάποιας ομάδας, μπορεί για την κάλυψη της θέσης του εργαζομένου που απουσιάζει και για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) ημέρες στον ίδιο μήνα, να απασχοληθούν υπερωριακά μέχρι τέσσερις (4) ώρες την ημέρα και εντός των πλαισίων των παραγρ. 1 και 2 αντίστοιχα εργαζόμενοι της ίδιας ειδικότητας των άλλων ομάδων εργασίας με αναγγελία προς την αρμόδια υπηρεσία (Κοινωνική Επιθεώρηση) την επομένη ημέρα της απουσίας.
 
3. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό των αρτοποιείων, των αυτοκινήτων, των επιχειρήσεων που δεν υπάγονται στις διατάξεις του Π.Δ/τος της 27.6/4−7−1932, καθώς και επί των επιχειρήσεων στις οποίες οι διατάξεις «περί οκταώρου» επεκτάθηκαν με τη μορφή αυτοτελών ρυθμίσεων χωρίς αναφορά στις διατάξεις του Π.Δ/τος της 27.6/4−7−1932.
 
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
« επιστροφή