Kyriakides Finance
ελληνικά »english »
ΕΝΤΥΠΑ
DOWNLOADS
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
 

Ασφαλιστικά

Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων – Κ.Β.Α.Ε.

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 27/20.3.2012

 

Αθήνα 20/3/2012
Αριθμ. Πρωτ. Α32/1150
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
 
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Δ. Παπαχρήστου
: Δ. Παπαθανασίου
: Γ. Μητροφάνης
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 240 - 241
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 27
 
ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων – Κ.Β.Α.Ε.»
 
Σας κοινοποιούμε την με αριθ. πρωτ. Φ10221/οικ.26816/929/30.11.2011 (Φ.Ε.Κ. 2778/ τ. Β΄/2-12-2011) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα «Βαριές & ανθυγιεινές εργασίες», η οποία τέθηκε σε ισχύ από 1/1/2012.
 
Η κοινοποιούμενη απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του Ν. 3863/2010, αντικαθιστά εξ ολοκλήρου την παρ. 1 του άρθρου 104 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ..
 
Συνεπώς, από 1/1/2012 μόνο οι απασχολούμενοι στις συγκεκριμένες εργασίες και ειδικότητες ασφαλίζονται κατά τον Κανονισμό Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Κ.Β.Α.Ε.), με την προϋπόθεση ότι η απασχόλησή τους παρέχεται κατά κύριο λόγο στις υπόψη εργασίες και ειδικότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 104 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ..
 
Από την ίδια ημερομηνία οφείλεται η πρόσθετη εισφορά Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων κύριας και επικουρικής ασφάλισης επί των αποδοχών των απασχολουμένων στις εργασίες και ειδικότητες που καλύπτονται από τον νέο Πίνακα Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.
 
Για τους απασχολούμενους σε εργασίες και ειδικότητες, οι οποίες εξαιρέθηκαν από τον Κ.Β.Α.Ε., παύει από 1/1/2012 η υποχρέωση καταβολής της ανωτέρω εισφοράς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εάν μέχρι 31/12/2011 δεν είχαν συμπληρώσει στα Βαρέα & Ανθυγιεινά Επαγγέλματα οι «παλαιοί ασφαλισμένοι» 3.600 ημέρες ασφάλισης ή οι «νέοι ασφαλισμένοι» 3.375 ημέρες ασφάλισης.
 
Αντίθετα, για όσους είχαν συμπληρώσει τις ανωτέρω ημέρες ασφάλισης μέχρι 31/12/2011, συνεχίζεται η ασφάλισή τους κατά τον Κ.Β.Α.Ε. έστω και αν εξαιρέθηκε η εργασία ή η ειδικότητά τους από τον Κανονισμό (σχετ. Εγκύκλιος Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φ10221/οικ.1325/90/6.2.2012 ΑΔΑ : ΒΟΖΦΛ-ΤΒΦ).
 
Προκειμένου να συνεχιστεί η ασφάλιση κατά τον Κ.Β.Α.Ε. των προσώπων αυτών (παλαιοί ή νέοι ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει μέχρι 31/12/2011 στα Βαρέα & Ανθυγιεινά Επαγγέλματα 3.600 ή 3.375 ημέρες ασφάλισης αντιστοίχως και η εργασία τους ή η ειδικότητά τους εξαιρέθηκε από 1/1/2012 από τον Πίνακα Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων) θα πρέπει να παραδώσουν στον εργοδότη τους τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία (Λογαριασμός Ασφάλισης για περιόδους από το 2002 και μετά, Δελτία Ασφαλιστικής Ταυτότητας & Εισφορών – Δ.Α.Τ.Ε., Ατομικά Δελτία Εισφορών – Α.Δ.Ε., Αποφάσεις Αναγνώρισης κ.λ.π.), για να διαπιστώσει εάν έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.
 
Σε περίπτωση όμως που ο εργοδότης δεν είναι δυνατόν ή είναι δυσχερές γι΄ αυτόν να προσδιορίσει για συγκεκριμένο εργαζόμενο το χρόνο ασφάλισής του στα Βαρέα & Ανθυγιεινά Επαγγέλματα μέχρι 31/12/2011, θα πρέπει ο εργαζόμενος να του προσκομίσει βεβαίωση από το Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ./Τμ. Μητρώου του τόπου κατοικίας του, από την οποία να προκύπτει εάν συμπλήρωσε ή όχι τον προαναφερόμενο χρόνο ασφάλισης στα Βαρέα & Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (συνημμένο υπόδειγμα βεβαίωσης). Η βεβαίωση θα χορηγείται κατόπιν υποβολής αιτήσεως του εργαζόμενου (συνημμένο υπόδειγμα αίτησης), που θα συνοδεύεται από τα ασφαλιστικά του στοιχεία (ΔΑΤΕ, ΑΔΕ κ.λπ.) για περιόδους απασχόλησης έως 31/12/2001 (για περιόδους απασχόλησης από 1/1/2002 και μετέπειτα η πληροφορία θα αντλείται οίκοθεν από τον ασφαλιστικό λογαριασμό του ασφαλισμένου).
 
Για να διαπιστωθεί εάν συμπληρώνονται ή όχι οι εν λόγω προϋποθέσεις και να χορηγηθεί βεβαίωση με το αντίστοιχο περιεχόμενο, θα συνυπολογίζονται χρόνοι ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. σε Βαρέα & Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, σε Οικοδομοτεχνικές Εργασίες καθώς και του προσωπικού καθαριότητας των Ο.Τ.Α..
 
Όταν διαπιστώνεται ότι ο αιτών συμπλήρωσε μέχρι 31/12/2011 τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, ως προς τον αριθμό ημερών ασφάλισης στα Βαρέα & Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (3.600 για τους παλαιούς ασφαλισμένους ή 3.375 για τους νέους ασφαλισμένους), θα του χορηγείται η ζητούμενη βεβαίωση, για να την παραδώσει άμεσα στον εργοδότη του και θα του επιστρέφονται τα κατατεθέντα ασφαλιστικά στοιχεία, χωρίς η καταμέτρηση να επεκτείνεται σε τυχόν επιπλέον χρόνο ασφάλισης.
 
Εάν από τη βεβαίωση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. προκύπτει ότι υφίστανται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, ο εργοδότης θα πρέπει να υποβάλει «Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης Α.Π.Δ.»* στο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., στο οποίο υπάγεται η έδρα της επιχείρησής του ή απογεγραμμένο παράρτημά της (ανάλογα που έλαβε χώρα η απασχόληση του συγκεκριμένου εργαζόμενου), για να διορθωθεί η ασφάλιση (μετατροπή από το μικτό κλάδο σε κλάδο βαρέων).
 
* Το έντυπο είναι διαθέσιμο και στον διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (www.ika.gr/άντληση εντύπων/εργαλεία).
 
Το «Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης Α.Π.Δ.» πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του μεθεπόμενου μήνα, απ΄ αυτόν που εκδόθηκε η παραπάνω βεβαίωση, άλλως δεν θα παρέχεται η κατωτέρω περιγραφόμενη απαλλαγή του εργοδότη από πρόσθετες επιβαρύνσεις εισφορών και πρόσθετα τέλη.
 
Στη συνέχεια, θα διενεργείται από το οικείο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. «ουσιαστικός έλεγχος» για τη μετατροπή του κλάδου ασφάλισης (χωρίς επιβολή κυρώσεων με τη σύνταξη Π.Ε.Π.Ε.Ε.) και θα εκδίδεται σχετική μηχανογραφική Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) για τη χρέωση των αντίστοιχων εισφορών.
 
Η εν λόγω Π.Ε.Ε., η οποία πρέπει άμεσα να επιδίδεται στον εργοδότη, θα εξοφλείται (αποκλειστικά ως καθυστερούμενη οφειλή και όχι ως τρέχουσες εισφορές) χωρίς καμία επιβάρυνση με οίκοθεν πρόσθετα τέλη, μέχρι την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του μεθεπόμενου μήνα, απ΄ αυτόν που εκδόθηκε.
 
Ως εκ τούτου, κατά την έκδοσή της πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώνεται κατάλληλα το πεδίο «Ημερ. Έναρξης Π.Τ.» (π.χ. για Π.Ε.Ε. που θα εκδοθεί με την εν λόγω διαδικασία στις 27/8/2012 θα πρέπει στο προαναφερόμενο πεδίο να καταχωρηθεί ως ημερομηνία έναρξης Προσθέτων Τελών 01/11/2012).
 
Εάν πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας (για την έναρξη υπολογισμού οίκοθεν προσθέτων τελών), υποβληθεί αίτημα του εργοδότη για χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας το ποσό της Π.Ε.Ε. πρέπει να εξοφληθεί ή να ρυθμιστεί σε δόσεις μαζί με τυχόν άλλες οφειλές του.
 
Για τα Παραρτήματα Α΄ φάσης λογισμικού του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. θα τηρούνται οι οδηγίες που περιγράφονται στις σελίδες 46-48 της παρούσας. 
 
Επισημαίνεται ότι, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προωθείται νομοθετική ρύθμιση, με την οποία θα διασφαλίζεται η δυνατότητα των απασχολουμένων σε εργασίες ή ειδικότητες που εξαιρέθηκαν από τον νέο Πίνακα Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης στα Βαρέα & Ανθυγιεινά Επαγγέλματα την απασχόλησή τους αυτή κατά το διάστημα από 1/1/2012 – 31/12/2015, προκειμένου να συμπληρώσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις ασφάλισης για συνταξιοδότηση με το καθεστώς των Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.
 
 
Βαριές και Ανθυγιεινές Εργασίες της κοινοποιούμενης απόφασης Φ10221/οικ.26816/929/30-11-2011 με τις έναντι αυτών ειδικότητες
 
 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Α.Π.Δ. (πλην Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. κ.λ.π.)
 
Προκειμένου οι αλλαγές που επήλθαν από 1/1/2012 στον Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων να απεικονίζονται στην ασφαλιστική ιστορία των αντίστοιχων εργαζομένων οι Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων από 1/1/2012 και εντεύθεν πρέπει να συμπληρώνονται, κατά περίπτωση, ως εξής:
 
Για τα πρόσωπα που απασχολούνται σε εργασίες ή ειδικότητες οι οποίες από 1/1/2012 εντάχθηκαν στον Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων θα αναγράφεται μεν στις Α.Π.Δ. ο προβλεπόμενος από τον Ο.ΣΥ.Κ. (Οδηγός Σύνδεσης Κωδικών) Κωδικός Ειδικότητας, πλην όμως θα συμπληρώνεται απαραιτήτως το πεδίο «Ειδική Περίπτωση» με την ένδειξη «20», ώστε να προκύπτει Κωδικός Πακέτου Κάλυψης που να περιλαμβάνει και εισφορά για τον κλάδο βαρέων.
 
Για τα πρόσωπα που απασχολούνται σε εργασίες ή ειδικότητες οι οποίες από 1/1/2012 εξαιρέθηκαν από τον Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων θα αναγράφεται μεν στις Α.Π.Δ. ο προβλεπόμενος από τον Ο.ΣΥ.Κ. (Οδηγός Σύνδεσης Κωδικών) Κωδικός Ειδικότητας, πλην όμως θα συμπληρώνεται απαραιτήτως το πεδίο «Ειδική Περίπτωση» με την ένδειξη «21», ώστε να προκύπτει Κωδικός Πακέτου Κάλυψης που να μην περιλαμβάνει εισφορά για τον κλάδο βαρέων.
 
Για τα πρόσωπα που απασχολούνται σε εργασίες ή ειδικότητες, οι οποίες από 1/1/2012 εξαιρέθηκαν από τον Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, πλην όμως επειδή μέχρι 31/12/2011 έχουν συμπληρώσει στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα 3.600 Η.Ε. (παλαιοί ασφαλισμένοι) ή 3.375 Η.Ε. (νέοι ασφαλισμένοι) συνεχίζεται η ασφάλισή τους κατά τον Κ.Β.Α.Ε., θα αναγράφεται στις Α.Π.Δ. ο προβλεπόμενος από τον Ο.ΣΥ.Κ. (Οδηγός Σύνδεσης Κωδικών) Κωδικός Ειδικότητας, ώστε να προκύπτει Κωδικός Πακέτου Κάλυψης που να περιλαμβάνει και εισφορά για τον κλάδο βαρέων (το πεδίο «Ειδική Περίπτωση» δεν συμπληρώνεται).
 
ΠΡΟΣΟΧΗ : Από 1/1/2012 λόγω αντικατάστασης των Κωδικών Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) στο σύνολο των ειδικοτήτων των προσώπων, που υπάγονται για την επικουρική τους ασφάλιση στο τ. Τ.Ε.Α.Η.Ε. & στο τ. Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Μ.), δεν απαιτείται στις Α.Π.Δ. να συμπληρώνεται το πεδίο «Ειδική Περίπτωση» με την ένδειξη «10» (Γ.Ε. Τ01/681/3/20-3-2012).
 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Α.Π.Δ. (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. κ.λ.π.)
 
Προκειμένου οι αλλαγές που επήλθαν από 1/1/2012 στον Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων να απεικονίζονται στην ασφαλιστική ιστορία των αντίστοιχων εργαζομένων , οι Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων από 1/1/2012 και εντεύθεν πρέπει να συμπληρώνονται, κατά περίπτωση, ως εξής:
 
Για τα πρόσωπα που απασχολούνται σε εργασίες ή ειδικότητες οι οποίες από 1/1/2012 εντάχθηκαν στον Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων θα αναγράφεται στις Α.Π.Δ. ο προβλεπόμενος από τον Ο.ΣΥ.Κ. (Οδηγός Σύνδεσης Κωδικών) Κωδικός Ειδικότητας, ώστε να προκύπτει Κωδικός Πακέτου Κάλυψης που να περιλαμβάνει και εισφορά για τον κλάδο βαρέων (το πεδίο «Ειδική Περίπτωση» δεν συμπληρώνεται).
 
Για τα πρόσωπα που απασχολούνται σε εργασίες ή ειδικότητες οι οποίες από 1/1/2012 εξαιρέθηκαν από τον Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων θα αναγράφεται στις Α.Π.Δ. ο προβλεπόμενος από τον Ο.ΣΥ.Κ. (Οδηγός Σύνδεσης Κωδικών) Κωδικός Ειδικότητας, ώστε να προκύπτει Κωδικός Πακέτου Κάλυψης που να μην περιλαμβάνει εισφορά για τον κλάδο βαρέων (το πεδίο «Ειδική Περίπτωση» δεν συμπληρώνεται).
 
Για τα πρόσωπα που απασχολούνται σε εργασίες ή ειδικότητες, οι οποίες από 1/1/2012 εξαιρέθηκαν από τον Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, πλην όμως επειδή μέχρι 31/12/2011 έχουν συμπληρώσει στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα 3.600 Η.Ε. (παλαιοί ασφαλισμένοι) ή 3.375 Η.Ε. (νέοι ασφαλισμένοι) συνεχίζεται η ασφάλισή τους κατά τον Κ.Β.Α.Ε., θα αναγράφεται στις Α.Π.Δ. ο προβλεπόμενος από τον Ο.ΣΥ.Κ. (Οδηγός Σύνδεσης Κωδικών) Κωδικός Ειδικότητας, ώστε να προκύπτει Κωδικός Πακέτου Κάλυψης που να περιλαμβάνει και εισφορά για τον κλάδο βαρέων (το πεδίο «Ειδική Περίπτωση» δεν συμπληρώνεται).
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 (1/1/2012 – 31/3/2012)
 
Περιπτώσεις για τις οποίες, κατά τις μισθολογικές περιόδους Ιανουαρίου 2012, Φεβρουαρίου 2012 και Μαρτίου 2012 διαπιστώνεται λανθασμένη εφαρμογή των διατάξεων της νέας Υπουργικής Απόφασης για τις εργασίες και ειδικότητες που από 1/1/2012 ασφαλίζονται κατά τον Κ.Β.Α.Ε. θα αντιμετωπίζονται ως εξής:
 
Α) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β΄ ΦΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Ασφάλιση με υποβολή Α.Π.Δ. στον κλάδο βαρέων προσώπων που απασχολούνται σε εργασίες ή με ειδικότητες, οι οποίες από 1/1/2012 εξαιρέθηκαν από τον Κ.Β.Α.Ε. και μέχρι 31/12/2011 δεν συμπλήρωσαν 3.600 (παλαιοί ασφαλισμένοι) ή 3.375 (νέοι ασφαλισμένοι) ημέρες ασφάλισης στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα..
 
Ο εργοδότης θα πρέπει να υποβάλει «Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης Α.Π.Δ.»* στο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., στο οποίο υπάγεται η έδρα της επιχείρησής του ή απογεγραμμένο παράρτημά της (ανάλογα που έλαβε χώρα η απασχόληση του συγκεκριμένου εργαζόμενου), για να διορθωθεί η ασφάλιση (μετατροπή από τον κλάδο βαρέων στο μικτό κλάδο).
 
* Το έντυπο είναι διαθέσιμο και στον διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (www.ika.gr/άντληση εντύπων/εργαλεία)
 
Στη συνέχεια, θα διενεργείται από το οικείο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. «ουσιαστικός έλεγχος» για τη μετατροπή του κλάδου ασφάλισης (χωρίς επιβολή κυρώσεων με τη σύνταξη Π.Ε.Π.Ε.Ε.) και θα εκδίδεται σχετική απόφαση μετατροπής (ΑΚΜΕΤ με επιλογή επιστροφής εισφορών σε εργοδότη/ασφαλισμένο).
 
Η επιστροφή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών κλάδου βαρέων ως αχρεωστήτως καταβληθεισών θα γίνεται με τη γνωστή διαδικασία. Ασφάλιση με υποβολή Α.Π.Δ. στο μικτό κλάδο προσώπων που από 1/1/2012 απασχολούνται σε εργασίες ή με ειδικότητες, οι οποίες εντάχθηκαν στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.
 
Ο εργοδότης θα πρέπει να υποβάλει, το αργότερο μέχρι 31/7/2012, «Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης Α.Π.Δ.» στο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., στο οποίο υπάγεται η έδρα της επιχείρησής του ή απογεγραμμένο παράρτημά της (ανάλογα που έλαβε χώρα η απασχόληση του συγκεκριμένου εργαζόμενου), για να διορθωθεί η ασφάλιση (μετατροπή από το μικτό κλάδο σε κλάδο βαρέων).
 
Στη συνέχεια, θα διενεργείται από το οικείο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. «ουσιαστικός έλεγχος» για τη μετατροπή του κλάδου ασφάλισης (χωρίς επιβολή κυρώσεων με τη σύνταξη Π.Ε.Π.Ε.Ε.) και θα εκδίδεται σχετική μηχανογραφική Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) για τη χρέωση των αντίστοιχων εισφορών.
 
Η εν λόγω Π.Ε.Ε., που πρέπει να επιδίδεται άμεσα στον εργοδότη, θα εξοφλείται (αποκλειστικά ως καθυστερούμενη οφειλή και όχι ως τρέχουσες εισφορές) χωρίς καμία επιβάρυνση με οίκοθεν πρόσθετα τέλη, μέχρι την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του μεθεπόμενου μήνα, απ΄ αυτόν που εκδόθηκε.
 
Ως εκ τούτου, κατά την έκδοσή της θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώνεται κατάλληλα το πεδίο «Ημερ. Έναρξης Π.Τ.» (π.χ. για Π.Ε.Ε. που θα εκδοθεί με την εν λόγω διαδικασία στις 27/8/2012 θα πρέπει στο προαναφερόμενο πεδίο να καταχωρηθεί ως ημερομηνία έναρξης Προσθέτων Τελών 01/11/2012).
 
«Δελτία Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης Α.Π.Δ.» που θα υποβληθούν μετά τις 31/7/2012, θα διεκπεραιώνονται με τον ίδιο τρόπο, πλην όμως δεν θα παρέχεται η ανωτέρω περιγραφόμενη απαλλαγή από πρόσθετες επιβαρύνσεις εισφορών και πρόσθετα τέλη.
 
Εάν πριν την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας (για την έναρξη υπολογισμού οίκοθεν προσθέτων τελών), υποβληθεί αίτημα του εργοδότη για χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας το ποσό της Π.Ε.Ε. πρέπει να εξοφληθεί ή να ρυθμιστεί σε δόσεις μαζί με τυχόν άλλες οφειλές του.
 
Ασφάλιση με υποβολή Α.Π.Δ. στο μικτό κλάδο προσώπων που από 1/1/2012 απασχολούνται σε εργασίες ή με ειδικότητες που εξαιρέθηκαν από τον Κ.Β.Α.Ε., πλήν όμως, όπως προκύπτει από τα ασφαλιστικά στοιχεία που έχουν παραδώσει στους εργοδότες τους, συμπλήρωσαν, μέχρι 31/12/2011, 3.600 (παλαιοί ασφαλισμένοι) ή 3.375 (νέοι ασφαλισμένοι) ημέρες ασφάλισης στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.
 
Ο εργοδότης θα πρέπει να υποβάλει, το αργότερο μέχρι 31/7/2012, «Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης Α.Π.Δ.» στο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., στο οποίο υπάγεται η έδρα της επιχείρησής του ή απογεγραμμένο παράρτημά της (ανάλογα που έλαβε χώρα η απασχόληση του συγκεκριμένου εργαζόμενου), για να διορθωθεί η ασφάλιση (μετατροπή από το μικτό κλάδο σε κλάδο βαρέων).
 
Στη συνέχεια, θα διενεργείται από το οικείο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. «ουσιαστικός έλεγχος» για τη μετατροπή του κλάδου ασφάλισης (χωρίς επιβολή κυρώσεων με τη σύνταξη Π.Ε.Π.Ε.Ε.) και θα εκδίδεται σχετική μηχανογραφική Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) για τη χρέωση των αντίστοιχων εισφορών.
 
Η εν λόγω Π.Ε.Ε., που πρέπει να επιδίδεται άμεσα στον εργοδότη, θα εξοφλείται (αποκλειστικά ως καθυστερούμενη οφειλή και όχι ως τρέχουσες εισφορές) χωρίς καμία επιβάρυνση με οίκοθεν πρόσθετα τέλη, μέχρι την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του μεθεπόμενου μήνα, απ΄ αυτόν που εκδόθηκε.
 
Ως εκ τούτου, κατά την έκδοσή της θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώνεται κατάλληλα το πεδίο «Ημερ. Έναρξης Π.Τ.» (π.χ. για Π.Ε.Ε. που θα εκδοθεί με την εν λόγω διαδικασία στις 27/8/2012 θα πρέπει στο προαναφερόμενο πεδίο να καταχωρηθεί ως ημερομηνία έναρξης Προσθέτων Τελών 01/11/2012).
 
«Δελτία Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης Α.Π.Δ.» που θα υποβληθούν μετά τις 31/7/2012, θα διεκπεραιώνονται με τον ίδιο τρόπο, πλην όμως δεν θα παρέχεται η ανωτέρω περιγραφόμενη απαλλαγή από πρόσθετες επιβαρύνσεις εισφορών και πρόσθετα τέλη.
 
Εάν πριν την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας (για την έναρξη υπολογισμού οίκοθεν προσθέτων τελών), υποβληθεί αίτημα του εργοδότη για χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας το ποσό της Π.Ε.Ε. πρέπει να εξοφληθεί ή να ρυθμιστεί σε δόσεις μαζί με τυχόν άλλες οφειλές του.
 
Ωστόσο, για τις περιπτώσεις που θα απαιτηθεί η έκδοση βεβαίωσης από το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στις σελίδες 2 και 3 της παρούσας, η προθεσμία καταβολής των διαφορών των εισφορών διαμορφώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις αντίστοιχες οδηγίες.
 
Β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Ασφάλιση με υποβολή Α.Π.Δ. στον κλάδο βαρέων προσώπων, που απασχολούνται σε εργασίες ή με ειδικότητες, οι οποίες από 1/1/2012 εξαιρέθηκαν από τον Κ.Β.Α.Ε. και μέχρι 31/12/2011 δεν συμπλήρωσαν 3.600 (παλαιοί ασφαλισμένοι) ή 3.375 (νέοι ασφαλισμένοι) ημέρες ασφάλισης στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Υποβολή από τον εργοδότη στο οικείο Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
 
«Δελτίων Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης Α.Π.Δ.» για κάθε εργαζόμενο, χωρίς την επιβολή κυρώσεων και έκδοση σχετικής απόφασης, κατόπιν «ουσιαστικού ελέγχου».
 
Η επιστροφή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών κλάδου Βαρέων ως αχρεωστήτως καταβληθεισών θα γίνεται με τη γνωστή διαδικασία. Ασφάλιση με υποβολή Α.Π.Δ. στο μικτό κλάδο προσώπων που από 1/1/2012 απασχολούνται σε εργασίες ή με ειδικότητες, οι οποίες εντάχθηκαν στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Υποβολή, το αργότερο μέχρι 31/7/2012, από τον εργοδότη στο οικείο Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. «Δελτίων Μεταβολής Στοιχείων
 
Ασφάλισης Α.Π.Δ.» για κάθε εργαζόμενο, χωρίς την επιβολή κυρώσεων και έκδοση σχετικής απόφασης.
 
Στη συνέχεια, θα διενεργείται «ουσιαστικός έλεγχος» για τη μετατροπή του κλάδου ασφάλισης (χωρίς επιβολή κυρώσεων με τη σύνταξη Π.Ε.Π.Ε.Ε.) και θα εκδίδεται σχετική χειρόγραφη Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) για τη χρέωση των αντίστοιχων εισφορών.
 
Η εν λόγω Π.Ε.Ε., που πρέπει να επιδίδεται άμεσα στον εργοδότη, θα εξοφλείται (αποκλειστικά ως καθυστερούμενη οφειλή και όχι ως τρέχουσες εισφορές) χωρίς καμία επιβάρυνση με οίκοθεν πρόσθετα τέλη, μέχρι την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του μεθεπόμενου μήνα, απ΄ αυτόν που εκδόθηκε.
 
Ως εκ τούτου, θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώνεται κατάλληλα το πεδίο «Ημερ. Έναρξης Π.Τ.» της οθόνης «Οικονομικές κινήσεις οφειλέτη/Λοιπές χρεωστικές κινήσεις οφειλέτη» (π.χ. για Π.Ε.Ε. που θα εκδοθεί με την εν λόγω διαδικασία στις 27/8/2012 θα πρέπει στο προαναφερόμενο πεδίο να καταχωρηθεί ως ημερομηνία έναρξης Προσθέτων Τελών 01/11/2012).
 
«Δελτία Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης Α.Π.Δ.» που θα υποβληθούν μετά τις 31/7/2012 θα διεκπεραιώνονται με τον ίδιο τρόπο, πλην όμως δεν θα παρέχεται η ανωτέρω περιγραφόμενη απαλλαγή από πρόσθετες επιβαρύνσεις εισφορών και πρόσθετα τέλη.
 
Εάν πριν την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας (για την έναρξη υπολογισμού οίκοθεν προσθέτων τελών), υποβληθεί αίτημα του εργοδότη για χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας το ποσό της Π.Ε.Ε. πρέπει να εξοφληθεί ή να ρυθμιστεί σε δόσεις μαζί με τυχόν άλλες οφειλές του.
 
Ασφάλιση με υποβολή Α.Π.Δ. στο μικτό κλάδο προσώπων που από 1/1/2012 απασχολούνται σε εργασίες ή με ειδικότητες που εξαιρέθηκαν από τον Κ.Β.Α.Ε., πλήν όμως μέχρι 31/12/2011 συμπλήρωσαν 3.600 (παλαιοί ασφαλισμένοι) ή 3.375 (νέοι ασφαλισμένοι) ημέρες ασφάλισης στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.
 
Υποβολή, το αργότερο μέχρι 31/7/2012, από τον εργοδότη στο οικείο Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. «Δελτίων Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης Α.Π.Δ.» για κάθε εργαζόμενο, χωρίς την επιβολή κυρώσεων και έκδοση σχετικής απόφασης.
 
Στη συνέχεια, θα διενεργείται «ουσιαστικός έλεγχος» για τη μετατροπή του κλάδου ασφάλισης (χωρίς επιβολή κυρώσεων με τη σύνταξη Π.Ε.Π.Ε.Ε.) και θα εκδίδεται σχετική χειρόγραφη Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) για τη χρέωση των αντίστοιχων εισφορών.
 
Η εν λόγω Π.Ε.Ε., που πρέπει να επιδίδεται άμεσα στον εργοδότη, θα εξοφλείται (αποκλειστικά ως καθυστερούμενη οφειλή και όχι ως τρέχουσες εισφορές) χωρίς καμία επιβάρυνση με οίκοθεν πρόσθετα τέλη, μέχρι την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του μεθεπόμενου μήνα, απ΄ αυτόν που εκδόθηκε.
 
Ως εκ τούτου, θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώνεται κατάλληλα το πεδίο «Ημερ. Έναρξης Π.Τ.» της οθόνης «Οικονομικές κινήσεις οφειλέτη/Λοιπές χρεωστικές κινήσεις οφειλέτη» (π.χ. για Π.Ε.Ε. που θα εκδοθεί με την εν λόγω διαδικασία στις 27/8/2012 θα πρέπει στο προαναφερόμενο πεδίο να καταχωρηθεί ως ημερομηνία έναρξης Προσθέτων Τελών 01/11/2012).
 
«Δελτία Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης Α.Π.Δ.» που θα υποβληθούν μετά τις 31/7/2012 θα διεκπεραιώνονται με τον ίδιο τρόπο, πλην όμως δεν θα παρέχεται η ανωτέρω περιγραφόμενη απαλλαγή από πρόσθετες επιβαρύνσεις εισφορών και πρόσθετα τέλη.
 
Εάν πριν την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας (για την έναρξη υπολογισμού οίκοθεν προσθέτων τελών), υποβληθεί αίτημα του εργοδότη για χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας το ποσό της Π.Ε.Ε. πρέπει να εξοφληθεί ή να ρυθμιστεί σε δόσεις μαζί με τυχόν άλλες οφειλές του.
 
Ωστόσο, για τις περιπτώσεις που θα απαιτηθεί η έκδοση βεβαίωσης από το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στις σελίδες 2 και 3 της παρούσας, η προθεσμία καταβολής των διαφορών των εισφορών διαμορφώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις αντίστοιχες οδηγίες.
 
Σημείωση : Κατά τη διαχείριση των προαναφερόμενων «Δελτίων Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης Α.Π.Δ.» θα πρέπει να διενεργούνται όλες οι ενέργειες που προβλέπονται στο υπ΄ αριθμ. Γ99/1/61/12-5-2006 Γενικό Έγγραφό μας, τόσο για την αποκατάσταση της ασφαλιστικής ιστορίας του ασφαλισμένου όσο και για τη δημιουργία του αντίστοιχου οικονομικού αποτελέσματος για τον εργοδότη.
 
 
 
 
 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
« επιστροφή